HomeGovernment Project Estimation
Government Project Estimation
Government Project Estimation

Government Project Estimation

 
₹2,999
Product Description

ZP, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, आमदार फंड, खासदार फंड, व इतर गव्हर्नमेंट च्या कामाचे estimate बनवायची 2 दिवसाची प्रशिक्षण कार्यशाळा

Estimate on Softwares, 2 Software Demo will be Given, 1 Free & 1 Paid Software

https://youtu.be/qbjSlttCDUw Estimation Software Demo

खालील कामांचे व इतरही एस्टीमेट तुम्ही स्वतः करू शकाल 1. कंपाऊंड वॉल बांधणे 2. Concrete रोड करणे 3. Paving ब्लॉक बसवणे 4. डांबरीकरण करणे 5. खडी मुरुमाचा रस्ता करणे 6. हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे 7. गटर बांधणे 8. पाण्याच्या टाक्या बांधणे 9. सांस्कृतिक हॉल बांधणे 10. स्मशान भूमी बांधणे 11. टॉयलेट बांधणे 12. RCC पाईप drainage लाईन टाकणे व इतर कामे

Share

Secure Payments

Shipping in India

Great Value & Quality
Payment types
Create your own online store for free.
Sign Up Now